46 35 62 13

Skriv eller ring til os.

Persondataforordningen (GDPR)

Gældende fra d. 25. maj 2018

Kære Patient
Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.
Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse
oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen
og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare
sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine
helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken,
hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som
udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige
formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens
behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har
været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi
din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din
journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi
opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål,
opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet, af hensyn til klinikkens
afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på
grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på
baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken
registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte
oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette
oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du
bede os om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du
klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på
www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen.
Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på
www.stps.dk.

Praktisk info

Tandlægerne Malte ApS
Skomagergade 15
4000 Roskilde

46 35 62 13
info@maltetand.dk

Tilsynsrapport 2017